Projekt
Utvecklingsprojekt - 204769

OKEI – Oppeja kestävään elämään

Kaakkois-Suomen Martat ry

31.12.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on lisätä kestävän arjen tietoutta yhteistyössä maaseudun koulujen, kotien ja järjestötoimijoiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisten osaamista kestävän elämän toimintatapojen jalkauttamisessa kouluihin. Yritysvierailuiden tavoitteena on tutustua maaseutuyrittäjien työhön ja sitä kautta lisätä esimerkiksi kotimaisen ruoan arvostusta sekä edistää yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toimintaa toteutetaan oppilaitoksissa pitämällä luentoja, kursseja sekä teemapäiviä, joissa järjestetään erilaisia työpajoja ja neuvonnallisia toimintapisteitä. Teemoina ovat mm. terveellinen ja ympäristöystävällinen ruokavalio, ympäristön ja luonnon hyvinvoinnin lisääminen, ruoan arvostuksen lisääminen, hävikkiruoan välttäminen ja hyödyntäminen, kestävää kehitystä edistävät kädentaidot, ekologinen kodinhoito ja talousasiat. Neuvontamateriaalia tuotetaan koulujen omatoimiseen käyttöön. Opettajille ja vapaaehtoisille laaditaan ohjeet ja taustamateriaali toimintapisteiden ja työpajojen toteuttamiseen. Oppilasvierailuja maaseudun yrityksiin suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

204769

Startdatum

31.12.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner