Hanke
Utvecklingsprojekt - 13620

Öljyn korvaaminen kaasutetulla puulla

Svenska lantbrukssällskapens förbund rf

31.08.2015 - 16.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maatalouden öljyriippuvuuden vähentäminen kaasutetun puuhakkeen avulla. Puuhakkeesta tuotetaan puhtaasti palavaa tuotekaasua mitä käytetään polttoöljyn korvikkeena. Tuotekaasu tuotetaan helposti liikuteltavassa yksikössä ja poltetaan lämmöksi olemassa olevissa öljykäyttöisissä lämmityskattiloissa. Tämän tekniikan avulla voidaan merkittävästi madaltaa kynnystä siirtyä öljylämmittämisestä kotimaisen energian käyttäjäksi, edeltäviä muutos- tai rakennustöitä ei tarvita. Hankkeessa tarkoituksena on kehittää tekniikka eteenpäin kohti sen kaupallistamista. Tehtävissä testiajoissa korvataan puukaasulla öljyä viljan kuivauksessa ja kasvihuoneiden lämmityksessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13620

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

16.12.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Utvecklingsprojekt för produkter, tjänster och processer, experimentell utveckling (60 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt