Hanke
Utvecklingsprojekt - 29597

Omalta kylältä Hämeessä

Hämeen Kylät ry

31.07.2016 - 17.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on Kanta-Hämeen ja sen kylien, pitäjien ja maaseututaajamien kehittäminen (elinvoimaisuuden säilyttäminen ja vahvistaminen) paikallisten palvelujen näkökulmasta vetovoimaisemmaksi, samalla edistäen väestön arjen sujuvuutta ja viihtyvyyttä sekä luomalla kylistä houkuttelevampia uusille muuttajille, vapaa-ajanasukkaille ja matkailijoille. Hanke aktivoi ja osallistaa asukkaita ja paikallisyhteisöjä sekä pilotoi, käynnistää ja tuotteistaa paikallisten yhdistysten kanssa kylän dna:n pohjalta (kylän dna = kylää määrittävät asiat ja resurssit ) joustavia ja asiakaslähtöisiä palvelumalleja. Niiden tuottamisessa etsitään ratkaisuja kolmannen sektorin, julkisen ja yksityisen sektorin yhteisvoimin. Yhteistilojen käyttöä monipuolistetaan palvelukeskuksiksi mm. käynnistämällä kylien palvelupäiviä ja kannustamalla yhdistyksiä käynnistämään uusi palvelu käyttäen apuna palkkatuki-työllistämistä. Kylän matkailullisia vahvuuksia kehitetään ja uudistetaan yhteistyössä. Kyliä ja kuntia avustetaan myös käynnistämään pilotteja maaseutuasumisen uudenlaisista avauksista. Toteutetaan pilotteja, kokeiluja ja kampanjoita sekä annetaan verkostoitumis- ja hankkeistusapua palvelujen ja maaseutuasumisen kehittämiseksi. Maakunnallinen hanke tarjoaa laajojen ja haastavien teemojen kehittämiseen paikallistoimijoiden tarvitseman tukiverkoston. Se auttaa paikallistoimijoita verkostoitumaan niin maakunnan, uudistuvien kuntien kuin maaseudun kehittämisen asiantuntijoiden, kuten isot hanketoimijat, oppilaitokset, Leader-ryhmät kuten myös vertaiskehittäjien kanssa alueiden välisestikin. Tavoitteena on myös, että paikallisyhteisöt, niiden voimavarat ja resurssit saadaan paremmin hyödynnettyä maaseutuohjelman toteutumiseen. Toimenpiteet jäsentyvät seuraaviin tavoitteisiin: 1) Uusia paikallisia palveluratkaisuja syntyy kylän dna:n pohjalta 2) Kylät avoinna uusille asukkaille ja matkailijoille, jotta palvelut säilyvät ja vahvistuvat 3) Paikallisyhteisöjen rooli kehittämisessä vahvistuu

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29597

Aloituspäivämäärä

31.07.2016

Loppumispäivämäärä

17.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Flyktingar/invandrare
byaverksamhet
nya tjänster
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt