Hanke
Utvecklingsprojekt - 13852

OmaNauta

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2016 - 08.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Kohderyhmänä on maitoa ja naudanlihaa tuottavat yritykset: yrittäjät sekä heidän yrityksissään toimiva henkilöstö. Toissijaisina hyödynsaajina ovat karjataloussektorin muut toimijat: meijerit, lihatalot, maatalouskauppa, tutkimus-, suunnittelu- ja neuvontasektori, hallinto sekä oppilaitokset. Päätavoitteena on yrittäjien osaamisen kehittäminen. Lisääntyvä osaaminen ja sen myötä parantuva yrityksen toiminnan hallinta lisäävät yrityksen kilpailukykyä ja edesauttavat yrittäjän hyvinvointia. Samalla tuotantoprosessien ja tuotteiden laatu sekä eläinten hyvinvointi paranee. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä yrittäjien energia- ja ympäristöosaamista ja näin edistää energiatehokkaita ja kestäviä tuotantomenetelmiä. Navettainvestointia suunnittelevia yrittäjiä ohjataan kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja suunnitelmalliseen investointiprosessiin. Pienryhmissä tapahtuvaa koulutusta on järjestetty jo aiemmin, mutta toimintatapoja on mahdollista edelleen kehittää. Tavoitteena on tehostaa oppimista ja lisätä koulutuksen kustannustehokkuutta monipuolistamalla toimintatapoja. Uusissa toimintamalleissa korostuvat itseohjautuvuus, yrittäjien itsensä kehittäminen ja vertaisoppiminen. Tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia ja luoda uusia toimintaverkostoja. Toteutuksessa hyödynnetään monimuotokoulutuksen työtapoja, erityisesti verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Hankkeen toimintamalliin sisältyy ajatus jatkuvasta tutkimustiedon hyödyntämisestä ja tuottamisesta sekä hiljaisen tiedon dokumentoinnista ja jalostamisesta käyttökelpoiseen muotoon. Hanke välittää systemaattisesti yrittäjiltä tulevat tutkimustarpeet ja -ideat toteuttajaorganisaatioille. OmaNauta -hankkeen kehittämisteemoiksi on valittu seuraavat ammatilliset sisältökokonaisuudet: nautakarjayrityksen tuotantoprosessien hallinta, nautakarjayrityksen energia- ja ympäristöasioiden johtaminen, nautakarjayrityksen tuotantorakentaminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

13852

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

08.04.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
djurens välbefinnande
husdjursproduktion
jordbruk
köttnöt
miljö
mjölkko
nätverk
välfärd
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt