Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 213389

Omklädningsrum

Kronvik Byaförening rf

30.09.2022 - 29.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kronvikbyaförening har under de tre senaste åren utvecklat Lindbergsgrynnan som finns i anslutning till Kronvik simstrand. Tillsammans med folkhälsan som bedriver sommarsimskola har vi gjort upp planer hur vi kunde göra lindbergsgrynnansområdet till en fritidsplats för befolkningen. Vi har gjort en hel del arbete de sensate 3 åren. Vi har haft ett Temaprojekt via Aktion Österbotten de senaste 3 åren där vi gjort nya bryggar och en del av ett soldäck. Detta projekt färdigställdes sommaren 2022. Utöver det har vi muddrat området för att få till ett bättre djup kring simbryggorna. Detta projekt är en fortsättning på detta och vi har redan hunnit göra planer för nästa steg som vi nu söker om. Planen är att vi ska bygga ett omklädningsrum med tillhörande förråd, färdigställa soldäcket, samt bygga en spång mellan omklädningsrummet och soldäck. För att även de som har svårt att röra sig ska kunna ta sig tryggt ner till simbryggan. Vi har sett en stort intresse kring detta område, genom att göra denna investering skulle vi öka attraktionskraften för området. Detta har även visat sig att de som bor i staden har börjat besöka simstranden sedan upprustningen. Även intilliggande byar använder detta som sin simstrand. Detta område var inte alls underhållet under de år som Vasa stad skötte delar av det och därför arrendereat vi upp området för 3 år sedan och gjort det till byns egna. Vi har tänkt genomföra projektet med det nätverk vi har skapat. Omklädningsrummet kommer att byggas av Yrkesakademin. Folkhälsan är med i projektet och vi har tagit simskolansbehov i åtanke. Soldäcket ska användas av barnen som mötesplats och omklädningsrummet en plats man kan vara även om det regnar. Det finns inget ställe att ta skydd vid bryggorna. Folkhälsan är även i behöv av ett förråd i anslutning till omklädningsrummet där de kan förvara sina saker. I år hamna dom ha en gammal husvagn som lager och det har inte varit ändamålsenligt

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

213389

Startdatum

30.09.2022

Slutdatum

29.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner