Hanke
Utvecklingsprojekt - 32657

Omställning Älvbyarna

Älvbyarna i Östra Korsholm rf, Itäisen Mustasaaren Jokikylät ry

30.09.2016 - 29.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Omställningen och ett resilient samhälle är teman som väcker intresse och nya kreativa idéer på många håll i Norden. Målsättningen med detta projekt är att utreda intresset för omställningstänket i Älvbyarna och förverkliga intresset i temadagar/workshoppar. Resultatet dokumenteras som en utvecklingsplan för Älvbyarna (byaplan) och som en modell som även andra områden kan utnyttja som modell. Projektet är fyrdelat. I första delen utreds intresset för olika omställningsteman i Älvbyarna (enkät till byborna). I den andra delen ordnas 12 temadagar/workshoppar kring teman från enkäten. Temadagar/workshoppar är öppna för bybor och alla intresserade i hela Österbotten och ordnas i Älvbyarna. I tredje delen utformas utvecklingsplanen på basen av enkäten och temadagar/workshoppar. I fjärde delen undersöks intresset hos medborgarinstitut, vuxeninstitut och folkhögskolor i Österbotten för att integrera utvecklade temadagar/workshoppar i sitt program.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

32657

Aloituspäivämäärä

30.09.2016

Loppumispäivämäärä

29.04.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
green care
nya tjänster
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt