Hanke
Utvecklingsprojekt - 7937

Onkamojärvien kunnostushanke

Pro Onkamojärvet ry

01.06.2015 - 18.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Onkamojärvien ranta-asukkaiden virkistyskäytön lisääminen, kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja kalastusmatkailun lisääminen mikä tapahtuu Onkamojärvien veden laadun parantamisella, rantojen soistumisen estämisellä ja pohjalietteen vähentämisellä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

7937

Aloituspäivämäärä

01.06.2015

Loppumispäivämäärä

18.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt