Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 196156

Onkilammen viihtyvyyden parantamisen investoinnit

Kärsämäen kalastus-osakaskunta

01.03.2022 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on Kärsämäellä sijaitsevan Onkilammen virkistys- ja aktiivikäytön sekä viihtyvyyden lisääminen. Alueella on hyvät ulkoilu-, marjastus-, kalastusmahdollisuudet. Hankkeen toimenpiteenä toteutetaan kulkureittien parantamista ja uudistamista ( pitkospuita vaihdetaan ja uusia reittejä rakennetaan). Lisäksi parannetaan retkeilijöiden ja muiden ulkonaliikkujien oleskelumahdollisuuksia rakentamalla uusia tulipaikkoja sekä laavu. Lisäksi rakennetaan opastetaulu, josta alueelle saapuvat näkevät alueen kulkureitit, tulipaikat yms. Tuloksena alueen viihtyvyys paranee ja kävijämäärä lisääntyy

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

196156

Startdatum

01.03.2022

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner