Projekt
Utvecklingsprojekt - 202539

Onnistumme Yhdessä Uudellamaalla

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.01.2023 - 31.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Onnistumme Yhdessä Uudellamaalla -hankkeen tavoitteena on edistää Uudenmaan maakunnan maaseutualueiden elinkeinotoiminnan kasvua ja elinvoimaisuutta. Hanke vastaa Uuden-maanalueelliseen maaseutusuunnitelmaan, jotta Uudenmaan maaseudusta rakentuisi, suunnitelman vision mukaisesti ”älykäs, kehittyvä elinkeinotoiminta”. Hankkeen painopisteitä ovat: 1) Yritysten kilpailukyky, kasvu ja uusi yrittäjyys 2) Osaaminen ja yhteistyö ja 3) Yhteistyökulttuurin vahvistaminen, uudet verkostot ja kumppanuudet Hanke varmistaa, että maaseudun yritykset, yhteisöt, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan ja maa-seudun kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen. Uusi hanke hyödyntää HYMY I ja II:ssä hankkeista saatuja tuloksia ja varmistaa, että kehittävät yritykset ja yritysverkostot saavat jatkossakin tarvitsemaansa tukea. Hanke täydentää yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella sijaitsevien alueellisten elinkeinoyhtiöiden, toimintaryhmien, muiden elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden sekä kunnallisten elinkeinoasiamiesten / elinvoimapäälliköiden tuottamaa toimintaa. Hanke edistää Uudenmaan alueelle syntyvää yritystoimintaa ja tukee uutta liiketoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien tietotaitoa ja osaamista yrityksen pe-rustamiseen, investointeihin, kehittämiseen, riskien hallintaan, verkostoitumiseen, muutosten hallintaan, kansainvälistymiseen, johtamisosaamiseen sekä verkostojohtamiseen liittyvissä asioissa. Hankkeen tärkeä tehtävä on uusien liiketoimintaideoiden sparraus ja sopivien rahoitusmahdollisuuksien löytyminen yritysten hankkeille. Tässä työssä yhteistyö elinkeinoyhtiöiden ja muiden elinkeinotoimijoiden välillä on tärkeää. Hanke tiedottaa rahoitustukien mahdollisuuksista, tekee yrityskohtaisia tilannekartoituksia, ohjaa yrittäjien rahoitustukien hakemisessa sekä kartoittaa ja kannustaa yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä yhteen käynnistämään

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

202539

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

31.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner