Hanke
Utvecklingsprojekt - 16758

Onnistunut omistajanvaihdos

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

01.01.2016 - 28.12.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Onnistunut omistajanvaihdos- hanke toteutetaan tiedonvälityshankkeena. Kohderyhmänä ovat tehokkaaseen toimintaan pyrkivät maatilat, joilla sukupolvenvaihdos on ajankohtainen lähitulevaisuudessa tai kauempana tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan toimintamalleja, joiden avulla omistajanvaihdos voidaan onnistuneesti toteuttaa kohderyhmään kuuluvilla tiloilla. Haasteellisuutta omistajanvaihdoksiin tuo maatalouden luopumisjärjestelmän muutos sekä toimintaansa kehittäneiden tilojen jatkuva kasvu. Muutokset johtavat tarpeeseen toteuttaa sukupolvenvaihdos vaiheittaisena, jolloin kaksi sukupolvea hoitaa maatilaa yhteisomistuksessa maatalousyhtymänä tai osakeyhtiönä. Hankkeessa kootaan ja jaetaan tietoa, joka edesauttaa maatilojen yhteisomistuksen ja yhteistyön toteuttamista. Keskeistä on tiedottaminen toimintamuotojen lainsäädännöllisestä pohjasta, vaadittavista sopimuksista sekä hyväksi todetuista käytännöistä. Hankkeen puitteissa kerättyä tietoa jaetaan teematilaisuuksien, lehtikirjoitusten ja netin avulla. Nettiin perustetaan wikipedian tapaan toimiva avoin tietopankki maatalousyhtymistä sekä blogi, jossa käsitellään maatalousyhtymien ja -osakeyhtiöiden ajankohtaisia asioita. Hankkeen toteuttaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa. Yhteistyötahoina hankkeen toteutuksessa toimivat Mela, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja MTK-Etelä-Pohjanmaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

16758

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

28.12.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

jordbruk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt