Projekt
Utvecklingsprojekt - 285106

Onnistunut omistajanvaihdos

MTK-Satakunta ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteina on kannustaa kannattaviin maa- ja metsätilojen omistajanvaihdoksiin, jakaa tietoa erilaisista omistajanvaihdosprosesseista, henkisen prosessin merkityksen ymmärtäminen, tulevien yrittäjien osaamisen sekä verkostojen kehittäminen sekä sidosryhmien tiedon ja yhteistyön lisääminen. Kohderyhmänä ovat maa- ja metsätalousyrittäjät ja sellaisiksi aikovat ja asiasta kiinnostuneet . Hankkeen kohderyhmää ovat myös maa- ja metsätaloudesta luopujat sekä kaikki yhteistyötahot. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä sidosryhmien ja muiden hankkeiden kanssa. Järjestetään erilaisia infotilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä. Laaditaan omistajanvaihdoksia tukevia infomateriaaleja kuten Omistajanvaihdoksen muistilistat, Muutosvoimaa omistajanvaihdoksiin- kirjanen työpohjineen sekä Talouden ABC-opas omistajanvaihdoksiin. Hankkeessa hyödynnetään tiedotukseen, markkinointiin ja yhteydenpitoon www-sivut, jäsentiedotteet ja some-kanavat. Tavoitteena on, että myös alueen kunnat ja muut yhteistyötahot tiedottavat aktiivisesti hankkeesta. Materiaali videotallenteineen jää hyödyntämään omistajanvaihdoksia myös hankkeen jälkeen MTK-Satakunnan nettisivuille materiaalipankkiin. Hankkeen aikana syntyy uusia verkostoja ja yhteistyö paranee. Omistajanvaihdoksien osapuolet ja myös sidosryhmät osaavat ottaa paremmin huomioon eri osapuolten henkilösuhteet ja sosiaalisten ja taloudellisten prosessien läpikäynnin tärkeyden.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

285106

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för unga jordbrukare och företagsverksamhet

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO7

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner