Hanke
Allmännyttiga investeringar - 75881

Öppet Hamnö

Joels Firma

31.05.2018 - 30.05.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Ett igenvuxet Hamnö stängslas så det kan betas av ekologiska ålandsfår. Detta för att hålla vandringslederna och kulturlämningarna tillgängliga för turister, landskapet hålls öppet, den biologiska mångfalden ökar, det lokala näringslivet gynnas och en levande skärgård uppvisas.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

75881

Aloituspäivämäärä

31.05.2018

Loppumispäivämäärä

30.05.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt