Projekt
Allmännyttiga investeringar - 75881

Öppet Hamnö

Joels Firma

01.06.2018 - 31.05.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ett igenvuxet Hamnö stängslas så det kan betas av ekologiska ålandsfår. Detta för att hålla vandringslederna och kulturlämningarna tillgängliga för turister, landskapet hålls öppet, den biologiska mångfalden ökar, det lokala näringslivet gynnas och en levande skärgård uppvisas.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

75881

Startdatum

01.06.2018

Slutdatum

31.05.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner