Projekt
Utvecklingsprojekt - 42390

Oppia aluevaikuttamisesta – Aluejohtokunnat maaseutualueiden osallistumiskäytäntönä.

Helsingin Yliopisto

01.03.2017 - 24.10.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa tuotetaan tietoa ja edistetään paikalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää osaamista ja toimintatapoja Etelä-Savossa. Hankkeen selvitysosassa tuotetaan tietoa Etelä-Savossa toimineista aluejohtokunnista vuosina 2013-2017. Erityisesti tarkastellaan aluejohtokuntien toimintakäytäntöjä ja niiden harjoittamaa avustustoimintaa maakunnan seitsemässä aluejohtokunnassa Savonlinnassa ja Mikkelissä. Aluejohtokuntien avustustoimintaa verrataan myös Leader¿ryhmien vastaavaan toimintaan. Hankkeen tiedonvälitys- ja kehittämisosassa lisätään kaikkien Etelä-Savon alueellisten toimielinten, yhteisöjen, yrittäjien ja asukkaiden tietämystä, osaamista ja valmiuksia osallistumisessa ja paikallisvaikuttamisessa. Hanke toteuttaa osaltaan Etelä-Savon maaseutusuunnitelman tavoitetta parantaa maaseutualueiden asukasosallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia ja sitä kautta maakunnan kaikkien väestöryhmien hyvinvointia. Hankkeen toteuttaa Ruralia-instituutti läheisessä vuorovaikutuksessa aluejohtokuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Toteutusaika on 1.3.2017-28.2.2018 ja kokonaisbudjetti 63 760 euroa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

42390

Startdatum

01.03.2017

Slutdatum

24.10.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner