Hanke
Utvecklingsprojekt - 42390

Oppia aluevaikuttamisesta – Aluejohtokunnat maaseutualueiden osallistumiskäytäntönä.

Helsingin Yliopisto

01.03.2017 - 24.10.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tuotetaan tietoa ja edistetään paikalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää osaamista ja toimintatapoja Etelä-Savossa. Hankkeen selvitysosassa tuotetaan tietoa Etelä-Savossa toimineista aluejohtokunnista vuosina 2013-2017. Erityisesti tarkastellaan aluejohtokuntien toimintakäytäntöjä ja niiden harjoittamaa avustustoimintaa maakunnan seitsemässä aluejohtokunnassa Savonlinnassa ja Mikkelissä. Aluejohtokuntien avustustoimintaa verrataan myös Leader¿ryhmien vastaavaan toimintaan. Hankkeen tiedonvälitys- ja kehittämisosassa lisätään kaikkien Etelä-Savon alueellisten toimielinten, yhteisöjen, yrittäjien ja asukkaiden tietämystä, osaamista ja valmiuksia osallistumisessa ja paikallisvaikuttamisessa. Hanke toteuttaa osaltaan Etelä-Savon maaseutusuunnitelman tavoitetta parantaa maaseutualueiden asukasosallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia ja sitä kautta maakunnan kaikkien väestöryhmien hyvinvointia. Hankkeen toteuttaa Ruralia-instituutti läheisessä vuorovaikutuksessa aluejohtokuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Toteutusaika on 1.3.2017-28.2.2018 ja kokonaisbudjetti 63 760 euroa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42390

Aloituspäivämäärä

01.03.2017

Loppumispäivämäärä

24.10.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Fritidsboende
Jämställdhet
byaverksamhet
kultur
kvinnor
nätverk
samhörighet
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt