Hanke
Utveckling - 86413

Optimerad bevattning för högsta lönsamhet

Ålands Hushållningssällskap rf

10.12.2018 - 10.12.2019

Är igång

Julkinen hankekuvaus

En klok bevattningsstrategi bidrar till att optimera produktionen och utnyttjandet av resurser. Ett högaktuellt ämne efter den gångna säsongens torka. Vi har bjudit in Patrick Sjöberg och Ida Lindell som båda är rådgivare hos HIR Skåne för att lära oss mera om detta. Kursen fokuserar i huvudsak på bevattning av vall, potatis, spannmål och grönsaker samt tar upp olika tekniker för bevattning och resonerar kring bevattningsekonomin för detta. Kursen riktar sig till jordbrukare som vill lära sig mer om bevattning oberoende av tidigare erfarenhet. Målet är att både aktiva jordbrukare, rådgivare och tjänstemän som arbetar inom de gröna näringarna lära sig mer om bevattning under dagen. Kunskap om rätt bevattningsteknik kan öka skördarna på gårdarna samtidigt som jordbrukarna får verktyg att klara av extrema år på ett bättre sätt. På lång sikt kan detta även minska osäkerheten och öka lönsamheten inom näringen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

86413

Aloituspäivämäärä

10.12.2018

Loppumispäivämäärä

10.12.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utveckling

Alatoimenpide

1.1 Kunskapsöverföring och informationsåtgärder- stöd till yrkesutbildning och kompetensutvecklingsåtgärder

Toimenpiteen tyyppi

Kunskaps överföring

Toimenpiteen tarkenne

Kunskapsöverföring och information

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt