Projekt
Utvecklingsprojekt - 17327

Oravasaaren bioenergiaselvitys

Oravasaaren kyläyhdistys ry

16.11.2015 - 02.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Oravasaaren bioenergiaselvitys on valmisteluhanke jossa selvitetään paikallista biokaasutuotantoa ajatellen biomassojen saatavuus, käyttömahdollisuudet, tuotannon järjestelyvaihtoehdot sekä kysyntänäkymät. Valmistelun tuloksena syntyy laskelmia ja näkemys soveltuvasta biokaasulaitoksen liiketoimintamallista ja kehityspolusta. Hanke hyödyntää aiheesta löytyviä aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä, laitostoimittajien ja tuotantolaitosten kokemuksia. Valmisteluhankkeen tarkoitus on myös lisätä merkittävästi kylän asukkaiden ja yrittäjien tietämystä biomassojen hyödyntämisestä ja kotimaisen kestävän kehityksen ja resurssiviisauden mukaisesta bioenergiasta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17327

Startdatum

16.11.2015

Slutdatum

02.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner