Hanke
Utvecklingsprojekt - 17327

Oravasaaren bioenergiaselvitys

Oravasaaren kyläyhdistys ry

15.11.2015 - 02.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Oravasaaren bioenergiaselvitys on valmisteluhanke jossa selvitetään paikallista biokaasutuotantoa ajatellen biomassojen saatavuus, käyttömahdollisuudet, tuotannon järjestelyvaihtoehdot sekä kysyntänäkymät. Valmistelun tuloksena syntyy laskelmia ja näkemys soveltuvasta biokaasulaitoksen liiketoimintamallista ja kehityspolusta. Hanke hyödyntää aiheesta löytyviä aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä, laitostoimittajien ja tuotantolaitosten kokemuksia. Valmisteluhankkeen tarkoitus on myös lisätä merkittävästi kylän asukkaiden ja yrittäjien tietämystä biomassojen hyödyntämisestä ja kotimaisen kestävän kehityksen ja resurssiviisauden mukaisesta bioenergiasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17327

Aloituspäivämäärä

15.11.2015

Loppumispäivämäärä

02.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt