Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 67707

Ordnande av toaletter och anslutning till kommunalt avloppssystem. Sommarkök

Malax museiförening rf

30.04.2018 - 29.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Brinkens museum ansluts till det kommunala avloppssystemet I anslutning till de tidigare inredda fest- och serveringsutrymmena i fähuset byggs WC-utrymmen samt ett s.k. sommarkök Ändamålsenligt Inva-WC byggs

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

67707

Aloituspäivämäärä

30.04.2018

Loppumispäivämäärä

29.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt