Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 67707

Ordnande av toaletter och anslutning till kommunalt avloppssystem. Sommarkök

Malax museiförening rf

01.05.2018 - 29.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Brinkens museum ansluts till det kommunala avloppssystemet I anslutning till de tidigare inredda fest- och serveringsutrymmena i fähuset byggs WC-utrymmen samt ett s.k. sommarkök Ändamålsenligt Inva-WC byggs

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

67707

Startdatum

01.05.2018

Slutdatum

29.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner