Projekt
Utvecklingsprojekt - 41686

Orimattilan alueen vesiosuuskuntien kehittämishanke

Kuivannon Vesikunta

01.04.2017 - 19.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa on mukana 6 orimattilalaista vesiosuuskuntaa: Kuivanto, Niinikoski, Koskunen, Piikainkyrö, Heinämaa ja Villihiisi (Artjärvi). Hankkeen tavoitteena on vesihuollon turvaaminen hankkeessa mukana olevien vesiosuuskuntien asiakkaille, jotta asiakkaat saavat jatkossakin jatkuvasti riittävän määrän laatuvaatimukset ja -tavoitteet täyttävää talousvettä. Viemäröinnillä huolehditaan osuuskuntien vaikutusalueella syntyvien jätevesien johtamisesta puhdistettavaksi, kohtuullisin kustannuksin. Vesiosuuskunnat hankkivat hankkeen aikana erilaista tarvikkeita ja laitteistoja joiden avulla parannetaan ja turvataan osuuskuntien asiakkaiden vesihuoltoa. Hankkeessa toteutetaan esim. vedenottamon saneeraus ja hälytysjärjestelmä Kuivannolle, hankitaan betonisuojarenkaita kansineen 4 osuuskunnalle, UV-suodattimia 2 osuuskunnalle jne. Vesiosuuskunnilla on erilaiset kehittämistarpeet ja tämä näkyy toteutuksessa: jotkin toimenpiteet koskevat useampaa osuuskuntaa ja jotkut vain yhtä.Hanke kohdistuu Kuivannon, Niinikosken, Koskusten, Piikainkyrön, Heinämaan ja Villihiiden (Artjärvi) vesiosuuskuntien toiminta-alueille. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana on nykyiset ja tulevat vesiosuuskuntien asiakkaat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

41686

Startdatum

01.04.2017

Slutdatum

19.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner