Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 184703

Orisbergin pappilan remontti

Orisbergin kappelin kannatusyhdistys r.y.

30.11.2021 - 29.11.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Orisbergin pappilan remontti -hankkeen tavoite on parantaa Orisbergin alueella vierailevien palvelua sekä edistää alueen viihtyisyyttä ja matkailua. Hanke kohdistuu Orisbergin kirkon vieressä olevaan J.L. Engelin suunnitteleman vanhan pappilarakennuksen sisätilojen remontointiin. Rakennus on val-mistunut 1830 ja on kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Rakennuksen sisätiloista puretaan vanhat wc- tilat ja keittiö. Tilalle rakennetaan uudet. Pintojen uu-simisella palautetaan vanhan arvorakennuksen tunnelmaa. Remontoinnin tuloksena saamme alueelle tilat, jotka palvelevat yhdistyksen toimintaa monin tavoin. Hankkeen toteutuksella tiloihin saadaan alueen vierailijoille wc-tilat, leirinnän pyykkihuoltotila, kahvi-lapalvelut sekä alueen historiasta kertovaa näyttelytilaa. Lisäksi Orisbergin harrastajateatterilaiset saavat talvikuukausiksi lämpimän harjoitustilan, joka on tärkeä osatekijä alueen kehittämisessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

184703

Aloituspäivämäärä

30.11.2021

Loppumispäivämäärä

29.11.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt