Projekt
Utvecklingsprojekt - 98515

Oriveden kansallispuku koko kaupungin puvuksi

Taito Pirkanmaa ry

18.11.2019 - 19.03.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kiinnostus omaa kulttuuriperintöä ja suomalaisia kansallispukuja kohtaan on kasvanut viime vuosina, niin myös Orivedellä. Oriveden kansallispukuja tehtiin vuonna 2017 kaksi kappaletta ja ohjeiden kirjavuus ja puutteet sekä kysymykset puvun historiasta synnyttivät tarpeen puvun perinnepohjaisuuden tarkistamiselle. Alustavien tutkielmien mukaan Oriveden kansallispuvun tarkistaminen on odottanut jo vuosikymmeniä. Puvun kokoaminen aloitettiin 1900luvun alussa arkkitehti Toini Mikkolan toimesta, mutta sotavuodet katkaisivat pukuhankkeen etenemisen. Tyyni Vahter teki pukuun luonnokset 1930-luvun loppupuolella, jonka mukaan sitä on valmistettu 1960-1980 luvuilla. Suomen kulttuurirahasto rahoittaa Oriveden pukuhistorian tutkimusta ja Suomen kansallispukukeskukselle menevä mallipuku A:n valmistusta. Kantri ry:n hanketuella tehdään mallipuku B, joka jää Oriveden Taitokeskukselle mallikappaleeksi neuvontatyöhön sekä koulutuksen järjestämiseen ja paikallisen kulttuuriperinnön vaalimiseen. Kulttuuriperinnön ja perinteisten tekotapojen siirtäminen uusille sukupolville toteutuu asiantuntijoiden johdolla. Hankkeelle on suunniteltu koulutuksia ja osallistavia sukupolvien ja taiteenlajien rajoja ylittäviä pajoja, nuoret ja vanhat, kohtaavat ja jakavat tietojaan ja taitojaan. Iso tapahtuma kansanperinteen elävottämiseksi järjestetään paikallisille nuorille koulun kanssa yhteistyössä, jossa nuoret pääsevät tutustustumaan kansanmusiikkiin, pukeutumiseen ja käsin tekemiseen. Pajojen aiheina esimerkiksi perinteiset käsityötekniikat kuten pirtanauhan kudonta sekä keskustelua pukeutumisesta. Kiinnostava olisi kuulla nuorilta ajatuksia siitä, että jos tämän päivän pukeutumisesta tehtäisiin tulevaisuuden kansallispukuja, millaisia ne olisivat. Ovathan kansallispuvut koottu 1700-luvulla eläneiden tavallisten kansalaisten juhla-asujen perusteella. Hanke kestänee vuoteen 2022 asti sillä hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutkimustyö ja koekappaleiden valmistus on tarkkaa työtä ja aikaa vievää.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

98515

Startdatum

18.11.2019

Slutdatum

19.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner