Projekt
Utvecklingsprojekt - 68036

Osaamista ja toimintaa Yhdessä

Karhuseutu ry

07.03.2018 - 14.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Karhuseudun alue pitää sisällään kullekin alueelle ominaisen paikalliskulttuurinsa, joilla on oma identiteettinsä. Paikallinen identiteetti koostuu alueen osaamisesta ja ihmisten aktiivisesta toiminnasta, joita tällä hankkeella pyritään tuomaan paremmin esille ja kehittämään entisestään. Erilaisten projektien, esitysten ja tilaisuuksien avulla lisätään alueen viihtyisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Uudenlaisia palveluita ja toimintaa tukemalla luodaan yhdessä tekemisen kulttuuria. Paikallisidentiteetin vahvistamiseksi näiden tietojen ja taitojen esille tuominen ja kehittäminen on keskeisessä roolissa. Uuden osaamisen lisääminen yhteisöissä saa aikaan toiminnan muotoja, joita aiemmin ei ole pystytty toteuttamaan. Samalla yhdessä tekeminen ja oppiminen korostuvat muokaten paikallisidentiteettiä yhä vahvemmaksi. Koulutuksia ja oppimistilanteita järjestämällä mahdollistetaan yhteisöjen kehittyminen ja tietotaidon siirtyminen eteenpäin uudenlaisen toiminnan muodossa. Samalla saadaan ihmiset yhdessä luomaan elinympäristöstään viihtyisämpi ja hyvinvoivempi. Tiedon saaminen ja välittäminen kilpailevat nykyaikana ihmisten huomiosta aivan eri tavalla kuin ennen. Informaation nopealiikkeisyys saa aikaan sen, että toiminnasta, tilaisuuksista, tapahtumista ja palveluista ilmoittaminen voi tuntua haastavalta: ei voida olla varmoja tavoittaako tieto ihmiset vai ei. Lisäksi oman toiminnan ja osaamisen esille tuominen ovat nykyaikana yhä tärkeämpää. Esimerkiksi lähimatkailun kohdalla ihmiset ottavat hyvin tarkasti selvää, mitä on tarjolla ennen kuin tekevät ratkaisunsa. Tällä hankkeella pyritään tukemaan sellaisia toimenpiteitä, jotka auttavat alueen osaamisen ja toiminnan esittelyssä ja tiedottamisessa. Alueiden ihmiset tutustuvat toisiinsa yhteisten tapahtumien kautta. Sama pätee myös matkailijoihin. Hyvin järjestetyt tapahtumat ja tilaisuudet luodaan usein yhteisvoimin. Näin kehitetään yhteisöllisiä taitoja, jotka ovat elintärkeitä alueiden kehittymisen kannalta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

68036

Startdatum

07.03.2018

Slutdatum

14.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner