Hanke
Utvecklingsprojekt - 60182

Osaan! Maaseudun nuorten osaamisen ja elämänhallinnan edistäminen monitoimijaisen koulutuksen avulla.

Suomen Punainen Risti Sysmän osasto

31.01.2018 - 30.12.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Osaan!-hanke on Sysmän, Hartolan ja Joutsan kuntien alueilla toteutettava yhdistysten, kuntien ja muiden nuorisotoimijoiden yhteinen nuorisohanke, jonka tarkoituksena on kehittää maaseudun nuorten työmarkkinavalmiuksia, elämänhallintaa ja osallisuutta. Hankkeessa tarjotaan perusopetuksen kerhojen, lukion kurssien ja nuorten työpajojen kautta alueen nuorille yhdistysten (4H, MLL, SPR) tuottamia koulutuspaketteja, jotka suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Koulutuspaketeista rakennetaan monitoimijainen koulutusmalli, joka on siirrettävissä myös muihin maaseutukuntiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

60182

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt