Projekt
Utvecklingsprojekt - 17003

Osalliseksi tietoyhteiskunnasta

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy

01.02.2016 - 24.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päätavoitteena on ikääntyvien tietoteknisen osaamisen lisääntyminen ja ikääntyneiden rohkaistuminen sähköisten palvelujen käyttöön sekä sitä kautta osallisuuden vahvistuminen sähköistyvässä yhteiskunnassa. Hankkeen myötä vertaisohjaajia on tavoitettavissa koko Kaakkois-Suomen alueella. Toiminta tuo samalla vertaisohjaajien arkeen mielekästä, merkityksellistä tekemistä. Jotta sähköisten palvelujen kehittämisestä saadaan täysimääräinen hyöty, on ikäihmisillä oltava taitoa ja uskallusta käyttää niitä. Hankkeessa kartoitetaan ikääntyvien tietoteknisen osaamisen, sähköisten palvelujen käytön ja olemassa olevan ohjeistuksen sekä neuvonnan nykytila, jotta ei tuoteta päällekkäistä, vaan tällä hetkellä puuttuvaa ohjausta ja materiaalia jo olemassa olevaa hyödyntäen. Hankkeessa luodaan puuttuvaa ohjeistusta ja koulutusmateriaalia sekä vertaisohjaajien koulutukseen että ikääntyvien oppimisen tueksi. Vertaisohjaajatoiminnasta kiinnostuneita etsitään ja ¿rekrytoidaan¿ eri kanavia käyttäen mm. eläkeläisjärjestöjen, työttömien yhdistysten ja 4H-järjestön kautta ja heitä koulutetaan tehtävään. Vertaisohjaajatoiminta integroidaan pääosin osaksi järjestöjen sekä julkisten organisaatioiden (esim. hyvinvointiasemat, ikääntyneiden palvelujen neuvontapisteet, kirjastot) toimintaa, jolloin turvataan toiminnan jatkuvuus myös hankkeen jälkeen. Yhteistyötä tehdään kuntien ja järjestöjen lisäksi mm. "Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä - työtä ja osallisuutta nuorille"-hankkeen kanssa, jossa kehitetään sähköistä vapaaehtoistyön välityspalvelua. Hankkeen toteutetaan ajalla 1.2.2016 - 28.2.2018 ja päätoteuttajana on Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

17003

Startdatum

01.02.2016

Slutdatum

24.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner