Projekt
Utvecklingsprojekt - 46332

Osallistuva Orivesi

Oriveden kaupunki

01.11.2017 - 14.05.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kaksivuotisen Osallistuva Orivesi -hankkeen tavoitteena on luoda Järjestöjen talo -hankkeen tuoman tiedon pohjalta Orivedelle toimintamalli, jonka avulla tuetaan paikallisia järjestöjä ja kylien elinvoimaisuutta. Hankkeessa työstetään ja kokeillaan yhdessä kyläyhdistysten ja kaupungin kanssa toimivia palveluita ja käytäntöjä, jotka tukevat kylien kehittymistä ja säilymistä vireinä. Tulevan sote- ja maakuntauudistuksen lähestyessä kaupungin ja järjestökentän välinen yhteistyö korostuu entisestään. Hankkeessa vahvistetaan kolmatta sektoria kehittämällä paikallisten järjestöjen ja kaupungin välinen verkostomalli, jossa kolmannella sektorilla on selkeä rooli. Nuorten ja työttömien osallisuutta lisätään kehittämällä järjestötyötä sekä lisäämällä nuorten vaikuttamismahdollisuuksia yhteistyössä nuorten itsensä, nuorten kanssa toimivien järjestöjen, seurojen ja kyläyhdistysten sekä kaupungin nuorisovaltuuston ja nuorisopalveluiden työntekijöiden kanssa. Paikallista viestintää tehostetaan hankkeen aikana työstämällä julkisen sektorin, kolmannen sektorin, yritysten ja kuntalaisten välille yhteinen viestintämalli.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

46332

Startdatum

01.11.2017

Slutdatum

14.05.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner