Projekt
Utvecklingsprojekt - 145432

Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

31.12.2020 - 01.07.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hanke hakee ratkaisuja Pohjois-Savon maaseutukuntien palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseen, osallisuuden kehittämisen tarpeisiin sekä maaseudun asukkaiden ja pienten kuntien eriarvoistumiseen suhteessa palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Tavoitteina on lisätä ymmärrystä osallisuuden hyödyistä, osallisuuden lisääminen, kumppanuuksien syntyminen osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä palvelujen kehittämisessä, mukaan lukien yhdistysten tuottamat palvelut sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintatapojen juurruttaminen. Kohderyhmänä ovat maaseudun asukkaat, yhdistykset, yritykset, seurakunnat, kunnat ja muut yhteisön toimijat. Kunnat hakevat piloteiksi (6-8). Piloteissa tehdään tilannearviointi kuntalaisten osallistumista edistävien toimien käytöstä. Jokainen kunta valitsee itselleen keskeisen kehittämisteeman tarpeisiinsa pohjautuen. Kuntiin muodostetaan monialainen, poikkihallinnollinen työryhmä. Sektori- ja toimialarajat ylittävien kumppanuuksien rakentamisen työkaluna hyödynnetään erilaisia osallisuutta lisääviä toimintatapoja. Työryhmissä työskennellään prosessimaisesti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, kunta koordinoi työskentelyä. Tuloksena syntyy toimijoiden yhteisiä ratkaisuja ja osapuolet sitoutuvat, ottavat vastuuta kehittämisestä ja mahdollisesta palvelujen tuottamisesta suhteessa omiin resursseihinsa. Hankkeessa vahvistetaan kansalaislähtöisiä toimintatapoja ja osallisuutta. Kehitettävät asiat etenevät kunnan päätöksentekoon ja/tai talousarvioon, toimenpiteisiin ja yhdessä tekemiseen, resurssien kohdentamiseen tai lisäämiseen ja jopa isompien haasteiden ratkaisuun. Asukkaiden osallisuus vahvistuu ja kuntiin syntyy osallisuusohjelmia ja parempia hyvinvointisuunnitelmia osana hyvinvointikertomuksia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

145432

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

01.07.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner