Hanke
Utvecklingsprojekt - 145432

Osallisuudella uusia palveluratkaisuja ja hyvinvointia Pohjois-Savoon

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

31.12.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hanke hakee ratkaisuja Pohjois-Savon maaseutukuntien palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseen, osallisuuden kehittämisen tarpeisiin sekä maaseudun asukkaiden ja pienten kuntien eriarvoistumiseen suhteessa palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Tavoitteina on lisätä ymmärrystä osallisuuden hyödyistä, osallisuuden lisääminen, kumppanuuksien syntyminen osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä palvelujen kehittämisessä, mukaan lukien yhdistysten tuottamat palvelut sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimintatapojen juurruttaminen. Kohderyhmänä ovat maaseudun asukkaat, yhdistykset, yritykset, seurakunnat, kunnat ja muut yhteisön toimijat. Kunnat hakevat piloteiksi (6-8). Piloteissa tehdään tilannearviointi kuntalaisten osallistumista edistävien toimien käytöstä. Jokainen kunta valitsee itselleen keskeisen kehittämisteeman tarpeisiinsa pohjautuen. Kuntiin muodostetaan monialainen, poikkihallinnollinen työryhmä. Sektori- ja toimialarajat ylittävien kumppanuuksien rakentamisen työkaluna hyödynnetään erilaisia osallisuutta lisääviä toimintatapoja. Työryhmissä työskennellään prosessimaisesti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, kunta koordinoi työskentelyä. Tuloksena syntyy toimijoiden yhteisiä ratkaisuja ja osapuolet sitoutuvat, ottavat vastuuta kehittämisestä ja mahdollisesta palvelujen tuottamisesta suhteessa omiin resursseihinsa. Hankkeessa vahvistetaan kansalaislähtöisiä toimintatapoja ja osallisuutta. Kehitettävät asiat etenevät kunnan päätöksentekoon ja/tai talousarvioon, toimenpiteisiin ja yhdessä tekemiseen, resurssien kohdentamiseen tai lisäämiseen ja jopa isompien haasteiden ratkaisuun. Asukkaiden osallisuus vahvistuu ja kuntiin syntyy osallisuusohjelmia ja parempia hyvinvointisuunnitelmia osana hyvinvointikertomuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145432

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

kommunikation
nätverk
samhörighet
ungdomar
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt