Projekt
Utvecklingsprojekt - 45068

Osallisuus ja tuki 2

MIELI Tukitalo mielenterveys ry

01.01.2018 - 05.05.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kyseessä on Osallisuus ja tuki -hankkeen jatkohanke. Kuten aiemmassa hankkeessakin, on hankkeen ensisijainen tavoite tukea nuoria arjessa ja osallisuudessa. Ykköshankkeen kokemukset intensiivisestä toimintamallista ovat olleet rohkaisevia. Autetut nuoret ovat päässeet hyvinkin vaikeiden elämäntilanteiden yli ja saaneet voimia arjessa selviytymiseen. Nuoria on autettu kiinnittymään olemassa oleviin julkisiin palveluihin ja kulkemaan polkua kohti työelämää. Tämä on ollut mahdollista, koska hanke on toiminut nuoria tukevien tahojen koordinaattorina ja tiedonvälittäjänä sekä tehnyt käytännön työtä nuorten kanssa. Kaikkia tuen piiriin halunneita nuoria ei ole voitu ottaa mukaan. Jatkohankkeen avulla autettavien nuorien määrää voidaan kasvattaa. Lisäksi nuorten ympärilä olevaa toimijoiden verkostoa pystytään jatkohankkeen aikana tiivistämään nykyistä paremmin toimivaksi. Kokeiluun otetaan nuorten parissa toimivien tahojen välinen sähköpostikonsultaatioiden käytäntö. Jatkohankkeessa tehdään yhteistyötä Työterveyslaitoksen Kykyviisari -projektin kanssa. Tämän yhteistyön kautta nuoret saavat itselleen väineitä oman tilanteensa arviointiin ja tavoitteden asetamiseen. Samalla nuorten etenemisestä saadaan tietoa hankeraportoinnin tueksi On syytä muistaa, että valtaosa hankkeen toiminta-alueen ihmisistä asuu kylillä. Näin olleen hanke pyrkii löytämään nuorten ympärille sellaisia - heidän oman elinympäristönsä - verkostoja, jotka voisivat jatkossa kannatella nuorta selviytymään. Kylätoimijoille viedään tietoa mielenterveyden teemoista, jotta ne nykyistä selkeämmin tiedostaisivat oman roolinsa yhteisöllisyyttä ylläpitävinä ja nuortenkin selviytymistä tukevina toimijoina. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia luoda uudenlainen vapaaehtoistyön muoto. Vapaaehtoiset nuorten rinnallakulkijat voisivat ammatillisen tuen päätyttyä kannatella nuoria pysymään kiinni niissä verkostoissa, joiden piiriin hanketyöntekijä on heidät saattanut.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

45068

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

05.05.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner