Projekt
Utvecklingsprojekt - 17986

Osallisuus ja tuki

MIELI Tukitalo mielenterveys ry

01.06.2016 - 26.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Osallisuus ja tuki -hankkeen tavoitteena on rakentaa tukimalli niille nuorille ja nuorille aikuisille, joilla on toistuvia vaikeuksia kiinnittyä koulutukseen, työelämään ja olemassa oleviin julkisiin palveluihin. Suurella joukolla tällä hetkellä palveluiden piiristä putoavista nuorista on neuropsykiatrisia diagnooseja tai piirteitä, joihin tullaan palvelumallin kehittämisessä kiinnittämään erityistä huomiota. Hankkeen toiminta alueena on Sastamalan, Huittisten, Punkalaitumen ja Hämeenkyrön alueet. Hanke alkaa selvitysvaiheella, jonka myötä hanketyöntekijä perehtyy jo olemassa oleviin palvelumalleihin ja pyrkii sitä kautta löytämään työvälineitä, joiden avulla voidaan vastata nuorten ongelmiin. Tavoitteena on löytää intensiiviseen tukeen perustuva työmuoto, jolla pystytään tukemaan nuorten elämänhallintaa. Hankkeessa käytettävät työmuodot tulevat nojautumaan jalkautumisen, intensiivisen tuen ja verkostoyhteistyön periaatteisiin. Nuorten osallisuutta lisättäessä tullaan huomioimaan myös järjestö- ja kylätoimijat mahdollisina nuorten tukijoukkoina. Samalla lisätään koko hankkeen toiminta-alueen hyvinvointia ja ehkäistään nuorten syrjäytymistä sekä siitä aiheutuvia inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia. Hanke tulee toimimaan aktiivisessa yhteistyössä muiden osallisuutta lisäävien hankkeiden kanssa, jakaen toimivia käytäntöjä ja ottaen oppia muiden löytämistä hyvistä toimintamalleista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

17986

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

26.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner