Hanke
Utvecklingsprojekt - 17986

Osallisuus ja tuki

MIELI Tukitalo mielenterveys ry

31.05.2016 - 26.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Osallisuus ja tuki -hankkeen tavoitteena on rakentaa tukimalli niille nuorille ja nuorille aikuisille, joilla on toistuvia vaikeuksia kiinnittyä koulutukseen, työelämään ja olemassa oleviin julkisiin palveluihin. Suurella joukolla tällä hetkellä palveluiden piiristä putoavista nuorista on neuropsykiatrisia diagnooseja tai piirteitä, joihin tullaan palvelumallin kehittämisessä kiinnittämään erityistä huomiota. Hankkeen toiminta alueena on Sastamalan, Huittisten, Punkalaitumen ja Hämeenkyrön alueet. Hanke alkaa selvitysvaiheella, jonka myötä hanketyöntekijä perehtyy jo olemassa oleviin palvelumalleihin ja pyrkii sitä kautta löytämään työvälineitä, joiden avulla voidaan vastata nuorten ongelmiin. Tavoitteena on löytää intensiiviseen tukeen perustuva työmuoto, jolla pystytään tukemaan nuorten elämänhallintaa. Hankkeessa käytettävät työmuodot tulevat nojautumaan jalkautumisen, intensiivisen tuen ja verkostoyhteistyön periaatteisiin. Nuorten osallisuutta lisättäessä tullaan huomioimaan myös järjestö- ja kylätoimijat mahdollisina nuorten tukijoukkoina. Samalla lisätään koko hankkeen toiminta-alueen hyvinvointia ja ehkäistään nuorten syrjäytymistä sekä siitä aiheutuvia inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia. Hanke tulee toimimaan aktiivisessa yhteistyössä muiden osallisuutta lisäävien hankkeiden kanssa, jakaen toimivia käytäntöjä ja ottaen oppia muiden löytämistä hyvistä toimintamalleista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

17986

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

26.02.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

samhörighet
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt