Projekt
Utvecklingsprojekt - 16057

OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä

Helsingin Yliopisto

04.11.2015 - 12.11.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maatalouden tärkeimmät resurssit ovat osaaminen ja peltomaan kasvukunto. Maa on monimutkainen järjestelmä, jonka kokonaisvaltainen hallinta tilatasolla vaatii uudenlaista osaamista, uusia työkaluja ja käytäntöjä. Hanke vastaa näihin vaatimuksiin organisoimalla parhaan maan kasvukunnon hoidon tietämyksen ja osaamisen viljelijöiden käyttöön sekä kehittämällä kasvukunnon hoidon menetelmiä ja välineitä. Kohderyhmä: viljelijät, jotka ovat kiinnostuneita parantamaan peltojensa kasvukuntoa ja maan hoitoa resurssitehokkaasti. Päätavoite: lisätä viljelyn resurssitehokkuutta hoitamalla maan kasvukuntoa kokonaisvaltaisesti. Osatavoitteet: 1. Kasvukunnon määrittäminen paranee 2. Viljelijöiden kasvukunto-osaaminen paranee 3. Viljelijöille tarjoutuu hyvät käytännön mahdollisuudet hoitaa kasvukuntoa 4. Tieto ja tietoisuus kasvukunnosta leviää ja paranee Kasvukunnon määritysmenetelmiä testataan koetilaverkostossa (10 tilaa) kolmen vuoden ajan. Suomessa käytössä olevia menetelmiä kehitetään ja ulkomaisia menetelmiä sovitetaan suomalaisiin oloihin. Alueellista kasvukunto-osaamista kehitetään vapaamuotoisen verkoston tapahtumissa ja osaamisryhmissä. Ryhmissä viljelijät laativat ohjatusti tilalleen maan kasvukunnon hoitosuunnitelman. Vetäjien ja vierailevien asiantuntijoiden lisäksi osaamista kasvattavat järjestelmällinen keskustelu tilakohtaisista kysymyksistä ja tilakohtaisten kasvukunnon hoitosuunnitelmien työstäminen. Hankkeessa tuotetaan kasvukunnon hoidon työkalupakki. Pakkiin kuuluu maan kasvukunnon määritysmenetelmiä ja hoidon suunnittelun apuvälineitä sekä näiden käyttöohjeita ja taustatietoa. Käytännönläheisyyttä tuovat käytännön esimerkit tiloilta. Havainnollisuutta lisätään käyttämällä monipuolisesti ääntä ja kuvaa. Tuloksia levitetään pellonpiennarpäivissä, seminaareissa, ammattilehtiartikkeleilla ja internet-sivuilla. Viljelijöille osoitetaan, että he voivat parantaa satoja hoitamalla maan kasvukuntoa. Ryhmät ja verkosto levittävät tietoa myös hankkeen jälkeen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16057

Startdatum

04.11.2015

Slutdatum

12.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Vattenskydd och återföring av näringsämnen

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner