Hanke
Utvecklingsprojekt - 70991

Osta paikallista – Itä-Lapin elinvoiman kehittämishanke

Itä-Lapin kuntayhtymä

31.07.2018 - 25.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankeen pitkäaikainen erityistavoite on, että Itä-lapin alueen yrittäjäjärjestöt ja yrittäjät tiivistävät huomattavasti yhteistyötä, joka on keskiössä paikallisen ostovoiman kehittämisessä ja paikallisten ostojen lisäämiseksi alueella. Tämä tavoite toteutuu luomalla hankkeessa yhteinen toimintamalli ja konsepti. Hankkeella parannetaan Itä-Lapissa ostopäätöksiä tekevien tietoisuutta päätöksen vaikutuksista oman asuinympäristön elinvoimaisuuteen, hyvinvointiin, työllisyyteen, yritysvaikutuksiin, investointeihin ja vastuulliseen kestävään kehitykseen mm. ympäristön osalta. Hankkeessa kartoitetaan elinkeino- ja palvelualoittain tieto paikallisista tuottajista ja asiakkaiden kriittisistä tarpeista. Tietoa jaetaan median, tilaisuuksien ja työpajojen avulla yleisölle, yrityksille ja päättäjille yhteisöissä, jotta he sen avulla pystyvät kehittämään tuotteitaan, palveluitaan ja toimintaa ostajina paikkakuntien ja kylien elinvoimaisuutta edistävästi. Hanke opastaa tiedolla työpajojen avulla paikallisia yrittäjiä ja tuottajia sekä yhteisöjen edustajia hyödyntämään paikallisia tuotteita ja palveluita. Työpajoissa jaetaan tietoa asiantuntijan vetämänä esim. hankintojen kilpailutusosaamisessa, digitaalisen toimintaympäristön, viestinnän ja markkinoinnin taidoissa ja tiedolla tuetaan verkostoitumista volyymin aikaansaamiseksi. Yleisölle ja yhteisöille jaetaan eri medioitten kautta ja tilaisuuksissa tietoa paikallisen tuotteen hankintapäätöksen positiivisista vaikutuksista koko yhteisöön. Yrittäjille jaetaan asiakkailta saatua tietoa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Hankkeen toiminta-alue kattaa Kemijärven, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen ja Posion kuntien alueen. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat kylissä ja taajamissa tuotteitaan ja palveluitaan valmistavat ja tarjoavat yritykset sekä toiminta-alueen asukkaat ja yhteisöt.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

70991

Aloituspäivämäärä

31.07.2018

Loppumispäivämäärä

25.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nya tjänster
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt