Projekt
Utvecklingsprojekt - 70991

Osta paikallista – Itä-Lapin elinvoiman kehittämishanke

Itä-Lapin kuntayhtymä

01.08.2018 - 25.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankeen pitkäaikainen erityistavoite on, että Itä-lapin alueen yrittäjäjärjestöt ja yrittäjät tiivistävät huomattavasti yhteistyötä, joka on keskiössä paikallisen ostovoiman kehittämisessä ja paikallisten ostojen lisäämiseksi alueella. Tämä tavoite toteutuu luomalla hankkeessa yhteinen toimintamalli ja konsepti. Hankkeella parannetaan Itä-Lapissa ostopäätöksiä tekevien tietoisuutta päätöksen vaikutuksista oman asuinympäristön elinvoimaisuuteen, hyvinvointiin, työllisyyteen, yritysvaikutuksiin, investointeihin ja vastuulliseen kestävään kehitykseen mm. ympäristön osalta. Hankkeessa kartoitetaan elinkeino- ja palvelualoittain tieto paikallisista tuottajista ja asiakkaiden kriittisistä tarpeista. Tietoa jaetaan median, tilaisuuksien ja työpajojen avulla yleisölle, yrityksille ja päättäjille yhteisöissä, jotta he sen avulla pystyvät kehittämään tuotteitaan, palveluitaan ja toimintaa ostajina paikkakuntien ja kylien elinvoimaisuutta edistävästi. Hanke opastaa tiedolla työpajojen avulla paikallisia yrittäjiä ja tuottajia sekä yhteisöjen edustajia hyödyntämään paikallisia tuotteita ja palveluita. Työpajoissa jaetaan tietoa asiantuntijan vetämänä esim. hankintojen kilpailutusosaamisessa, digitaalisen toimintaympäristön, viestinnän ja markkinoinnin taidoissa ja tiedolla tuetaan verkostoitumista volyymin aikaansaamiseksi. Yleisölle ja yhteisöille jaetaan eri medioitten kautta ja tilaisuuksissa tietoa paikallisen tuotteen hankintapäätöksen positiivisista vaikutuksista koko yhteisöön. Yrittäjille jaetaan asiakkailta saatua tietoa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Hankkeen toiminta-alue kattaa Kemijärven, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen ja Posion kuntien alueen. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat kylissä ja taajamissa tuotteitaan ja palveluitaan valmistavat ja tarjoavat yritykset sekä toiminta-alueen asukkaat ja yhteisöt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

70991

Startdatum

01.08.2018

Slutdatum

25.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner