Projekt
Utvecklingsprojekt - 282947

Österbottniskt byggnadsarv – ett samarbetsprojekt med Västerbotten

Stundars r.f.

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Österbottniskt byggnadsarv – ett samarbetsprojekt med Västerbotten genomförs av Stundars rf i nära samarbete med Vindelns hembygdsförening i Västerbotten och dess Leaderprojekt Gamla gårdar och kulturarv. Projektet ordnar kurser, föreläsningar och studieresor på temat österbottniskt och västerbottniskt byggnadsarv. En gemensam inventering av traditionella eldstäder och dekorativa målade interiörer görs som sammanställs till en vandringsutställning. Projektet svarar på behov av kunskap och färdigheter i traditionella hantverk och byggnadsvård som därtill är miljövänliga och hållbara alternativ för byggande och underhåll idag. Båda regionerna har ett byggnadsarv av timmerhus som delvis är outnyttjat då ägarna kanske saknar intresse och kunskap för hur man bevarar och/eller använder dessa byggnader. Projektets målsättning är att lyfta fram det österbottniska och västerbottniska byggnadsarvet för att identifiera de värden som är förknippade med traditionella timmerbyggnader. Projektet ger ny kunskap till ägare/förvaltare till gamla hus och hantverkare som arbetar med restaurering och underhåll. Projektets målgrupp och intressenter är nuvarande och blivande gårdsägare, såväl privatpersoner som organisationer. Projektet genomförs under tiden 1.8.2024-31.12.2026 i Korsholm och Österbotten samt med studieresa till Sverige och i övrigt i nära samarbete med samarbetspart i Västerbotten. Projektet stöder utveckling av kulturmiljöer till att bli mer attraktiva besöksmål på landsbygden. Projektet skapar nätverk av organisationer och föreningar som är verksamma inom byggnadsvården både i Väster- och Österbotten. Projektet ger även förutsättningar för ett lokalt nätverk av gårdsägare i Österbotten. Projektets resultat mäts genom deltagande i föreläsningar, kurser och övriga projektåtgärder samt genom utvärderingar, såväl internt som av deltagare och övriga medverkande.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

282947

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Internationell

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner