Hanke
Allmännyttiga investeringar - 64370

Östergårds väderkvarn

Östersocknens Byalag r.f.

31.01.2018 - 30.12.2019

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Östersocknens byalag har för avsikt att renovera en väderkvarn från 1900 vid Östergårds i Sommarö, Föglö. Renoveringen skall ske omsorgsfullt och kvarnen skall rustas till ursprungligt skick. Målet är att bevara väderkvarnen och göra den synlig till landskapsvägen, turister och ortsbefolkning får besöka väderkvarnen, inne i kvarnen finns information.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

64370

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt