Projekt
Lokal utveckling - 245567

Östersjöfisk åt alla

Finlands svenska Marthaförbund r.f.

31.07.2023 - 30.10.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Bakgrund: Kunskap och erfarenhet från tidigare projekt med Östersjöns outnyttjade fiskarter i fokus ligger som bas för det nya projektet ”Östersjöfisk åt alla!”. Som outnyttjade fiskarter definieras all fisk som för tillfället inte utnyttjas till fullo, exempelvis id, braxen, mört, björkna, sutare, gädda samt strömming. Genom projektet vill vi öka andelen outnyttjade fiskarter i den allmänna måltiden i Nyland. Trots att det finns en uttalad efterfrågan på dessa fiskarter – ett intresse hos allmänheten att tillreda och äta dem, finns de tyvärr sällan till salu i fiskdisken eller hos fiskaren. Vi ser ett stort behov av dialog kring temat outnyttjade fiskarter a) fiskare emellan, men också längst hela kedjan mellan: b) yrkesfiskare, fisksäljare och konsument. Att äta outnyttjade fiskarter är klimatsmart, en proteinkälla med ett minimalt ekologiskt fotavtryck. Fisket av vilt fångade inhemska mörtfiskar är också ett utmärkt sätt att få bort näringsämnen ur havet som bidrar till övergödning. Övergödningen är det största och mest synliga miljöproblemet i Östersjön. Övergödningen leder till algblomningar, grumligt vatten, slemmiga stränder och syrebrist nära havsbotten. Till följd av övergödningen finns det idag allt mer mörtfisk i Östersjön. Målsättning: Målsättningen med projektet ”Östersjöfisk åt alla!” är att öka allmänhetens intresse för och kunskap om Östersjöns outnyttjade fiskarter. För att öka andelen outnyttjade fiskarter som fiskas är det viktigt att i samarbete med fiskare diskutera utmaningarna med fisket av dessa, samt hitta nya möjligheter och lösningar. När vi väljer närfångad fisk stöder vi det lokala fisket. Genom projektet ger vi också allmänheten verktyg för att hantera och tillreda dessa fiskar. Via projektet vill vi svänga trenden med den nedåtgående konsumtionen av inhemsk fisk och specifikt påvisa att outnyttjade fiskarter är nyttiga matfiskar. Dessa fiskar är närproducerad, klimatsmart och lokal mat.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

245567

Startdatum

31.07.2023

Slutdatum

30.10.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Lokal utveckling

Underåtgärd

3.1 Lokal utveckling

Typ av åtgärd

Lokal utveckling

Åtgärdens specifierare

Lokala utvecklingsprojekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner