Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 80667

Osuuskunta Äijälän Vesihuollon investointihanke

Osuuskunta Äijälän Vesihuolto

30.09.2018 - 26.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Osuuskunta Äijälän Vesihuolto on perustettu vuonna 1981 ja toimii vesihuoltolain mukaisesti Laukaan kunnan pohjoisosassa Äijälän kylässä. Osuuskunta Äijälän vesihuollolla on oma vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo. Haettavalla investointihankkeella pyritään ratkaisemaan sekä jäteveden käsittelyyn, että puhtaan veden tuottamiseen liittyvät ongelmat. Tavoitteena on tuottaa kuluttajille terveellinen ja turvallinen vesihuolto kustannustehokkaasti ja vesihuoltolain vaatimusten mukaisesti. Investoinnin keskeinen tavoite on pinta- tai pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen ja vesihuollon turvaaminen myös erityistilanteissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

80667

Aloituspäivämäärä

30.09.2018

Loppumispäivämäärä

26.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt