Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 80667

Osuuskunta Äijälän Vesihuollon investointihanke

Osuuskunta Äijälän Vesihuolto

30.09.2018 - 26.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Osuuskunta Äijälän Vesihuolto on perustettu vuonna 1981 ja toimii vesihuoltolain mukaisesti Laukaan kunnan pohjoisosassa Äijälän kylässä. Osuuskunta Äijälän vesihuollolla on oma vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo. Haettavalla investointihankkeella pyritään ratkaisemaan sekä jäteveden käsittelyyn, että puhtaan veden tuottamiseen liittyvät ongelmat. Tavoitteena on tuottaa kuluttajille terveellinen ja turvallinen vesihuolto kustannustehokkaasti ja vesihuoltolain vaatimusten mukaisesti. Investoinnin keskeinen tavoite on pinta- tai pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen ja vesihuollon turvaaminen myös erityistilanteissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

80667

Startdatum

30.09.2018

Slutdatum

26.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner