Projekt
Utvecklingsprojekt - 12481

Osuuskunta TYÖLLISTÄ ITSESI esiselvityshanke

Saura-säätiö sr

15.10.2015 - 05.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Työllisyyden edistäminen ei ole kuntien lakisääteistä tehtävää, mutta kuntien rooli pitkäaikaistyöttömien työllisyyden edistämisessä on lisääntynyt koko 2000 luvun. Tämän johdosta työhönkuntouttamisen jatkumoksi tarvitaan enemmän työn tekemisen mahdollisuuksia ja osuuskunnan kautta itsensä työllistäminen voi olla yksi niistä. Osuuskunta "TYÖLLISTÄ ITSESI" esielvityshankkeen tavoitteena ovat: 1) Selvittää Kemijärven, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien ja muiden työnantajien mahdolliset tarpeet ja halukkuus jatkossa siirtää matalan osaamistason työtehtäviä osuuskunnan kautta hoidettavaksi. Lisäksi hyödynnetään kylien tarpeet jo olemassa oleva tiedon kautta. 2) Tuoda tietoa osuuskuntatoiminnasta kiinnostuille henkilöille, kunnille ja yrityksille. Lisäksi kartoitetaan ja sitoutetaan alustavasti osuuskuntatoimintaan mahdollisia omistajia/jäseniä/työntekijöitä. 3) Laatia selvitys osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksista alueella ja luoda toimintamalli huomioiden alueen volyymin. Esiselvityshankkeessa pyritään innostamaan ja rohkaisemaan alueen työikäisiä henkilöitä matalan kynnyksen yrittäjyyteen. Työllistymisen edistämisen kautta voidaan lisätä alueen ostovoimaa ja samanaikaisesti vähentää kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuutta. Esiselvityshankkeen kautta pyritään kartoittamaan palveluiden tarvetta ja osuuskunnan kautta parantamaan palveluiden tarjontaa sekä monipuolistamaan palveluiden tarjontaa. Alueellisella osuuskuntamallilla voidaan saada jatkossa synenergia etuja myös kunnalliseen toimintaan muun muassa siten, että ikääntyvä väestö voisi asua pitempään kotona osuuskunnan kautta tarjottavien hyvinvointipalveluiden turvin. Hyvinvointipalveluiden tarjonnan ja -palveluiden tarjoajien lisäämisen kautta saadaan kuntien ja myös kylien elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä lisättyä. Seutukunnan elinvoimaisuus, kilpailukyky ja viihtyvyys sekä työnantajien että yksittäisten kuntalaisten näkökulmasta on talouden kestävyyden kannalta tärkeää.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

12481

Startdatum

15.10.2015

Slutdatum

05.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner