Hanke
Utvecklingsprojekt - 12481

Osuuskunta TYÖLLISTÄ ITSESI esiselvityshanke

Saura-säätiö sr

15.10.2015 - 05.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Työllisyyden edistäminen ei ole kuntien lakisääteistä tehtävää, mutta kuntien rooli pitkäaikaistyöttömien työllisyyden edistämisessä on lisääntynyt koko 2000 luvun. Tämän johdosta työhönkuntouttamisen jatkumoksi tarvitaan enemmän työn tekemisen mahdollisuuksia ja osuuskunnan kautta itsensä työllistäminen voi olla yksi niistä. Osuuskunta "TYÖLLISTÄ ITSESI" esielvityshankkeen tavoitteena ovat: 1) Selvittää Kemijärven, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen kuntien ja muiden työnantajien mahdolliset tarpeet ja halukkuus jatkossa siirtää matalan osaamistason työtehtäviä osuuskunnan kautta hoidettavaksi. Lisäksi hyödynnetään kylien tarpeet jo olemassa oleva tiedon kautta. 2) Tuoda tietoa osuuskuntatoiminnasta kiinnostuille henkilöille, kunnille ja yrityksille. Lisäksi kartoitetaan ja sitoutetaan alustavasti osuuskuntatoimintaan mahdollisia omistajia/jäseniä/työntekijöitä. 3) Laatia selvitys osuuskuntatoiminnan mahdollisuuksista alueella ja luoda toimintamalli huomioiden alueen volyymin. Esiselvityshankkeessa pyritään innostamaan ja rohkaisemaan alueen työikäisiä henkilöitä matalan kynnyksen yrittäjyyteen. Työllistymisen edistämisen kautta voidaan lisätä alueen ostovoimaa ja samanaikaisesti vähentää kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuutta. Esiselvityshankkeen kautta pyritään kartoittamaan palveluiden tarvetta ja osuuskunnan kautta parantamaan palveluiden tarjontaa sekä monipuolistamaan palveluiden tarjontaa. Alueellisella osuuskuntamallilla voidaan saada jatkossa synenergia etuja myös kunnalliseen toimintaan muun muassa siten, että ikääntyvä väestö voisi asua pitempään kotona osuuskunnan kautta tarjottavien hyvinvointipalveluiden turvin. Hyvinvointipalveluiden tarjonnan ja -palveluiden tarjoajien lisäämisen kautta saadaan kuntien ja myös kylien elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä lisättyä. Seutukunnan elinvoimaisuus, kilpailukyky ja viihtyvyys sekä työnantajien että yksittäisten kuntalaisten näkökulmasta on talouden kestävyyden kannalta tärkeää.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

12481

Aloituspäivämäärä

15.10.2015

Loppumispäivämäärä

05.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
kommunikation
nya tjänster
nätverk
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt