Projekt
Utvecklingsprojekt - 295398

Oulujärven Kestävät Kylät

Maaseudun Sivistysliitto ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maaseudun ympäristö- ja ilmastohaasteisiin löytyy jo monenlaisia ratkaisuja ja välineitä, ne pitää vain saada paremmin toimijoiden tietoisuuteen ja käyttöön. Yhteisölliset, paikallisesti toteutettavat ympäristön tilaa parantavat toimet tukevat ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Yhdessä tehty ja opittu siirtyy helpommin myös yksilöiden ja kotitalouksien omaan käyttöön ja leviää sitä myötä osaksi arkipäivän elämää ja käytäntöjä. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan ympäristöviisaita ja kestäviä kyläyhteisöjä maaseudulle. Tavoitteena on nostaa hiiliviisaus, kestävä kehitys ja konkreettiset ympäristöteot kyläyhteisöjen ja maaseutualueiden vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi. Hankkeen aikana tai vaikutuksesta tehtyjen ympäristötekojen myötä alueen ympäristön tila konkreettisesti paranee. Kestävät kylät -hanke toteuttaa yhdessä toiminta-alueen kylien ja yhteisöjen kanssa ympäristösuunnittelua, joka tähtää ympäristötoimien jatkuvuuteen sekä käynnistää ja aktivoi konkreettisia ympäristötekoja hiiliviisauteen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyen. Teot toteutetaan joko hankkeen rahoituksella tai tuetaan kyliä idean valmistelussa toteutettavaan muotoon ja erillisen rahoituksen hakemisessa. Tavoitteena on käynnistää vähintään 15 ympäristötekoa Oulujärvi Leaderin alueella. Kyliä kutsutaan mukaan avoimella kutsulla, mutta passiivisempia kyliä kartoitetaan mukaan myös etsivällä ympäristötyöllä, Mukaan saadaan myös 3 “uutta kylää”, jossa emme ole aiemmin toimineet. Hankkeesta ja toimista tiedotetaan paikallislehdissä ja eri sosiaalisen median kanavissa. Hanke myös tarjoaa yhteisöjen hankkeille ekosparrausta, eli avustaa uusia hankkeita valmistelevia kyliä ja yhteisöjä parantamaan hankkeiden ympäristösisältöjä. Lisäksi hankkeessa järjestetään alueen asukkaille ja toimijoille kestävän elämäntavan teematilaisuuksia ja opintomatka.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

295398

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Klimatsamarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO4

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner