Hanke
Utvecklingsprojekt - 18254

Oulujärven ruokamatkailun tiedotushanke

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

01.02.2016 - 15.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Oulujärven ruokamatkailun tiedotushankkeen kohderyhmänä ovat hanke alueen matkailu- ja ravitsemisalan yritykset, joiden tietoisuutta Kainuun rikkaasta omiin raaka-aineisiin nojautuvasta truokaperinteestä lisätään ja tuodaan esille ruokaan liittyvät mahdollisuudet. Yhteistyössä ulkomaisen (Hollanti, Venäjän karjala) median ja matkanjärjestäjien kanssa tuodaan esille kohdealueen ruokaperinteeseen liittyviä erityispiirteitä ¿ tarkoituksena on lisätä alueen houkuttelevuutta ulkomaisten turistien kohdealueena mm. korostamalla paikallisten puhtaiden raaka-aineiden käyttöä perinteisessä ruokaperinteessä. Hanke luo pohjaa yritysryhmähankkeelle, jossa siirrytään saatavan palautteen ja kokemusten perusteella yrityskohtaiseen tuotekehitykseen. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

18254

Aloituspäivämäärä

01.02.2016

Loppumispäivämäärä

15.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

matturism
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt