Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 15527

Oulun reserviupseerikerhon Rokuli-majan kunnostusprojekti

Oulun Reserviupseerikerho Ry

02.10.2015 - 16.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Oulun Reserviupseerikerhon 66-vuotias hirsimaja sijaitsee Rokualla, 80km:n päässä Oulusta. Majaa on entisöity "komentokorsu"-teemalla, aidoin rintamakuvin ja rekvisiitoin. Majaperinteen vaaliminen on ollut kerhollemme kunnia-asia koko sen elinkaaren ajan. Olemme voineet avata majan myös muiden yhdistyksien jäsenten virkistyskäyttöön. Haluamme majan toimivan yhdistävänä linkkinä eri yhdistysten välillä, sekä linkkinä perinteiseen pohjois-pohjanmaalaiseen reserviupseeriperinteeseen ja luontoon. Majan veteraaneja ja maanpuolustushenkeä kunnioittavaa entisöintityötä tulee jatkaa. Oulun Reserviupseerikerhon Rokuli-maja on ehdottomasti toiminta-alueemme harvinaisuus. On siis hyvin tärkeää, että voimme ylläpitää ja korjata vanhaa majaamme ja kehittää majatoimintaa edelleen. Tärkeimpinä korjauskohteina ovat liiterin ja puuceen uusiminen ja saunarakennuksen elinkaaren jatkaminen sekä muut majan käyttökelpoisuuden parantamiseen tähtäävät toimet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15527

Aloituspäivämäärä

02.10.2015

Loppumispäivämäärä

16.04.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt