Projekt
Utvecklingsprojekt - 17205

Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue

ProAgria Oulu ry

01.01.2016 - 20.02.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Oulun Seudun BiotalousLeader kiertue Hankkeen päätavoite on tiedottaa Oulun Seudun Leaderalueen yrityksiä ja asukkaita siitä, mitä biotalous voi pitää sisällään ja innostaa tiedottamisen avulla ideoimaan ja tunnistamaan tämän alueen mahdollisuuksia. Asiaa tuodaan esille onnistuneiden yritysesimerkkien avulla. Yhtenä hyvänä esimerkkinä hankkeessa käytetään ¿Palopuron kylän¿ mallia, jossa maatilat ja yritykset toimivat yhteistyössä hyödyntäen toisiaan sekä liiketoiminnassa että kiertotaloudessa. BiotalousLeader kiertue -hanke on luonteeltaan maaseuturahaston paikallinen tiedonvälityshanke. Tiedotuksessa kiinnitetään huomiota Oulun seudun Leader-alueen erityispiirteisiin. Alueen keskellä sijaitsee koko Pohjois-Pohjanmaan asutuskeskittymä ja reuna-alueilla on harvaanasuttua maaseutua. Koko alue on kuitenkin suhteellisen lähellä Oulua. Se mahdollistaa erityisesti vaihtoehtoisten ruoan jakelukanavien ja lähiluontopalveluiden kehittämisen. Alueen aktiiviset kylät ovat myös oiva mahdollisuus kyläkohtaisen yrittäjyys- ja kiertotaloustoimintamallin toteuttamiselle. Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteet voivat olla joko aineellisia tai aineettomia. Biotalous ja puhtaat ratkaisut on nostettu yhdeksi Suomen hallituksen kärkihankkeiden painopistealueeksi, johon ohjelman mukaan kohdennetaan julkista rahoitusta 300 miljoonaa euroa vuosina 2016-2018. Kärkihankkeiden toimintasuunnitelma julkaistiin syyskuussa 2015. Taustalla ovat vuonna 2014 julkaistu Suomen kansallinen biotalousstrategia ja alueellemme laadittu Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategia. Hanke toteuttaa 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja Oulun Seudun Leader ry:n paikallista strategiaa 2014-2020.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17205

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

20.02.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner