Projekt
Utvecklingsprojekt - 90960

Outdoor Leader – Varsin hyviä reittejä

Varsin Hyvä ry

01.03.2019 - 13.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kyseessä on Varsin Hyvän alueella toteutettava yleishyödyllinen kansainvälinen hanke, jossa ovat mukana kaikki Varsinais-Suomen Leader-ryhmät omilla hankkeillaan. "Outdoor Leader - Varsin hyviä reittejä" -hankkeessa sekä edistetään reittien ja ulkoilualueiden paikallisia kehittämistavoitteita että kehitetään kansainvälistä yhteistyötä ruotsalaisten ja virolaisten Leader-ryhmien kanssa. Kansainvälisen osion päätoteuttaja on Varsinais-Suomen Jokivarsikumppanit. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat kaikki Varsin Hyvän alueella sijaitsevat reitit (patikointi, pyöräily, melonta, pyhiinvaellus, luontopolut) ja ulkoilualueet sekä reittien asiakkaat että paikalliset yritykset, yhdistykset ja kunnat. Toimenpiteinä on reittien toiminnallisuuden, palvelutason, markkinoinnin ja tuotetarjonnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen keinoin myös lisäätään reittien tunnettuutta, kehitetään niiden turvallisuutta ja palvelujen tasoa sekä kansainvälisyyttä (kv. markkinointi, opintoretket, työpajat, hyvät käytännöt, materiaalia eri kielillä). Reiteistä tiedottaminen ja käytön aktivointi toteutetaan erityisesti sähköisen markkinointiviestinnän keinoin sekä paikallisille asukkaille että potentiaalisille matkailijoille. Visuaalista aineistoa tuotetaan yhteistyössä rin-nakkaisten hankkeiden kanssa erityisesti kv. matkailijoiden tarpeisiin. Yhteisellä markkinointimateriaalilla tuodaan esiin sekä kunkin alueen omia että eri alueiden yhteisiä vahvuuksia, erikoispiirteitä ja vetovoimatekijöitä. Visuaalisuuden tueksi tuotetaan materiaalia suomen lisäksi ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja viroksi. Eri kana-viin tuotetaan yhteistä ja toisaalta omaakin materiaalia. Lisäksi kehitetään tuotetarjontaa reittien käytön aktivoimiseksi: niistä tuotetaan esimerkkikokonaisuuksia esim. parin tunnin reittivierailusta parin vuorokauden retkeen. Hankkeen kansainvälisessä osiossa haetaan mallia muualta Euroopasta reittien ja niihin liittyvän palvelutuotannon kehittämiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

90960

Startdatum

01.03.2019

Slutdatum

13.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner