Projekt
Utvecklingsprojekt - 58120

Outdoors (OF) Pohjois-Savon luontoliikuntareittien tuotteistaminen markkinoille

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

01.03.2018 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Outdoors (OF) Pohjois-Savon luontoliikuntareittien tuotteistaminen markkinoille -hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä luontomatkailun parissa toimivien maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteistyötä luontomatkailupalvelujen ja siihen liittyvän yritystoiminnan kehittämiseksi ja palvelujen parantamiseksi kehittämällä valittujen keskeisten luontoliikuntareittien laatua ja elämyksellisyyttä matkailun näkökulmasta tuotteistamalla luontoliikuntareittejä ja tuottamalla digitaalinen reitti-informaatio ja materiaalia monikanavaiseen viestintään huomioiden tarinallistaminen ja elämyksellisyys. Se mahdollistaa matkailijamäärien kasvun alueella sekä vahvistaa alueen matkailuyritysten elinkelpoisuutta. Hanke tukee alueen matkailuelinkeinotoimintaa ja lisää osaamista pienyritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja vahvistaa valmiuksia uuden teknologian käyttöönottoon matkailureittien tuotteistamisessa. Hankkeen toimenpiteillä voidaan hyödyntää entistä paremmin luontomatkailun infrastruktuuria kannustamalla ja ohjaamalla alueen matkailuyrityksiä hyödyntämään paremmin luontoliikuntareitistöjen tarjoamia mahdollisuuksia osana yrityksen palvelupaketteja. Tuloksena syntyy tuotteistettuja, digitaalisen informaation omaavia laadukkaita reittejä Pohjois-Savon alueella, joiden informaatio on matkailijoiden ja matkailuyritysten käytössä. Niiden avulla alueen toimijat voivat luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Digitaalisella aineistolla on uutuusarvo, joka antaa mahdollisuuksia uusien toimintamallien kehittämiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

58120

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner