Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 289921

Padasjoen kalasataman kunnostus ja kehittäminen

Padasjoen kunta

03.04.2024 - 21.04.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pääosin alkuperäiskuntoinen, vuonna 1997 rakennettu Padasjoen kalasatama sijaitsee Padasjoen laivarannassa. Tällä hetkellä satamassa toimii kaksi aktiivista trooliparia ja muuta pienimuotoista kalastusta ja ravustusta harjoittavaa yrittäjää. Talvikaudella sääolosuhteiden salliessa satamasta käsin toimii kaksi nuottaporukkaa. Talviverkkokalastusta harjoitetaan myös nuottauksen lisäksi. Sesonkiaikoina sataman tilat ovat maksimikäytössä ja kalojen käsittelyä joudutaan osana päivistä ajallisesti porrastamaan. Haastavaksi ajankohdaksi on todettu syksyt, jolloin satamassa on jouduttu turvautumaan ulkopuoliseen jääntuotantoon ostamalla jäähilettä sataman ulkopuolelta. Tulevaisuuteen näkymät ovat hyvät. Toiminnalla on jatkumoa, sillä kalastajien nuoremmat sukupolvet ovat jatkamassa toimintaa. Pienosakkaiden joukossa on tapahtunut vaihtuvuutta eläköityvien kalastajien myytyä osakkuutensa nuoremmille kalastajille. Suunnitellut toimenpiteet edistävät - kalan elintarvikekäytön lisäämistä - kalatuotteiden laadun tai jäljitettävyyden parantamista - pienimutoista sisävesikalastusta - uusien teknologioiden tai toimintatapojen käyttöönottoa - kalastajien välistä yhteistyötä Kunnostuskohteet eriteltynä: - käsittelytilojen lattioiden pinnoitukset - rakennusten kattojen uusinta - aurinkopaneelien asennus - rakennusten julkisivujen maalaus - piha-alueen asfaltoinnin uusiminen ja pintojen muotoilu - laiturirakenteiden korjaus ja uudistaminen - jäähdytys- sekä lämmitysjärjestelmän kehittäminen (energiatalouden parantaminen) - jäähiletuotantokapasiteetin lisäys

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

289921

Startdatum

03.04.2024

Slutdatum

21.04.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Fiskehamnar och landningsplatser

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner