Projekt
Utvecklingsprojekt - 48730

Päijänne Brändiksi

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2018 - 05.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Päijänteen valuma-alueella asuu yli 300 000 ihmistä ja siellä on laaja-alaista teollisuutta ja vahvaa metsä- ja maatalouden toimintaa. Aktiivisesta ihmistoiminnasta huolimatta yli miljoona suomalaista juo päivittäin Päijänteen vettä, monet nauttivat sen kalasaaliista ja viettävät vapaa-aikaansa sen rannoilla. Kestävän ja vastuullisen toiminnan periaatteita peräänkuulutetaan nykyisin läpi eri toimialojen. Tätä on vauhdittanut epävakaa maailmantila ja nopea tiedonkulku sekä ihmisten kasvanut tietoisuus ympäristöllisistä, taloudellisista ja sosiaalisista epäkohdista. Menestyksellisen Päijänteen vesitalouden tilan saavuttaminen on menestystarina, johon pohjautuen Päijänteen alue on mahdollista brändätä kestävän ja vastuullisen toiminnan mallialueeksi. Tämä voidaan toteuttaa toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä ja innovoinnilla kuin myös kansainvälisesti tunnetulla biosfääristatuksella. Biosfääri mielletään maailmalla juuri kestävän ja vastuullisen toiminnan kansainväliseksi brändiksi. Päijänne Brändiksi -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ja edistää Päijänteen alueen kestävää ja vastuullista toimintaa ja selvittää edellytyksiä saavuttaa Unescon biosfääristatus. Tavoite saavutetaan sitouttamalla keskeiset toimijat toimimaan yhdessä määriteltyjen toiminnallisten painopisteiden ja visioiden mukaisesti Päijänteen alueen kestävälle ja vastuulliselle käytölle, edistämiselle ja kehittämiselle yli toimialarajojen. Päijänteen alue on jo aiemmissa biosfääriselvityksissä todettu täyttävän Unescon asettamat kriteerit biosfäärialueeksi hakeutumiseen. Päijänne Brändiksi -hankkeen yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on laaja osallistava ja kaikki näkökulmat kuuleva toiminta konfliktinratkaisumenetelmiä käyttäen. Hankkeen hakija ja osatoteuttaja ovat maakuntiensa aluekehittäjän roolissa avaintoimijoita koordinoimaan tietoa, toimenpiteitä sekä kokoamaan toimijoita yhteen Päijänteen alueen kestävän ja vastuullisen toimialarajat ylittävän toiminnan edistämiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

48730

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

05.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner