Projekt
Utvecklingsprojekt - 64598

Päijänteen matkailuyhteistyön esiselvitys

Juotavan hyvä etelä-Päijänne ry

01.03.2018 - 28.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Päijänteen matkailuyhteistyön esiselvityshankkeessa kartoitetaan edellytykset koko Päijänteen alueen kattavan Visit Päijänne kokonaisuuden luomiseen ja ylläpitämiseen laajan toimijaverkoston yhteistyönä. Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa eri tahojen yhteistyöhalukkuus ja resurssit alueen matkailukenttää yhdistävien hankkeiden toteuttamiseksi. Tahtotilan ja resurssien löytyessä valmistellaan hankehakemukset varsinaisille alueidenvälisille yhteistyöhankkeille. Varsinaisten hankkeiden valmistelussa huomioidaan erityisesti saumaton yhteistyö alueen muiden hankkeiden ja kehittäjätahojen kanssa. Tällä tavoin saadaan muodostettua eri kehittämistoimenpiteitä kokoava ja hyödyntävä kokonaisuus, joka kokoaa alueen palvelut yhteen asiakkaan näkökulmasta. Visit Päijänne ¿kokonaisuuden valmistelun lisäksi selvitetään edellytykset Päijänteen alueen vesistö- ja kalastusmatkailumahdollisuuksien kokoamiseen ja esiintuomiseen alueiden välisenä yhteistyönä. Tiedot koottaisiin yhteisellä sähköiselle alustalla, joka olisi osa muodostettavaa Visit Päijänne kokonaisuutta (tai omana kokonaisuutenaan, jos Visit Päijänne ¿hanke ei toteudu). Edellytysten löytyessä valmistellaan hankehakemus vesistö- ja kalastusmatkailumahdollisuuksien esiintuomiseksi ja edistämiseksi sitouttaen aiheeseen liittyvät toimijat sen toteutukseen ja ylläpitoon.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

64598

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

28.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner