Projekt
Utvecklingsprojekt - 18399

Päijät-Hämeen lintupaikat -kirja

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry

21.12.2015 - 20.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys (PHLY) kartoitti vuosina 2011-2014 toimialueensa maakunnallisesti tärkeitä lintualueita MAALI-hankkeessa, johon yhdistys on saanut myös Kulttuurirahaston avustusta. Pesimäaikaisia kartoituksia tai muuttoaikaisia lintulaskentoja tehtiin lähes sadalla linnustolle tärkeäksi arvioidulla kohteella eri puolilla Päijät-Hämettä. Lintuharrastajien vapaaehtoistyöhön perustuneen hankkeen hedelmät alkavat olla nyt koottuna, mutta yhdistys haluaisi jalostaa kertyneen aineiston käytettävämpään muotoon, joka olisi mahdollisimman monen hyödynnettävissä. Sähköinen Päijät-Hämeen lintupaikkaopas on MAALI-hankkeen jatkotyö, jossa esitetään tiivistetysti maakunnallisesti tärkeät lintualueet sekä muita tärkeitä lintualueita Päijät-Hämeestä sekä Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnista. Hankkeessa hyödynnetään MAALI-hankkeesta saatua lintupaikkatietoutta. Lisäksi oppaaseen kerätään tietoa maakunnan muista tärkeistä lintualueista. Lintupaikkaopas avaa kattavasti maakuntamme tärkeimpien lintupaikkojen lajistoa, ohjeistaa milloin paikoilla kannattaa vierailla, miten pääsee perille ja mikä merkitys alueilla on linnuille. Opasta voivat hyödyntää monet tahot, kuten koululaiset, vapaa-ajan asukkaat ja ennenkaikkea lintuturistit tai luontoalan yrittäjät - tavallisten luonnosta kiinnostuneiden ihmisten lisäksi. Myös alueen kunnat voivat käyttää opasta omassa markkinoinnissaan ja näin osaltaan tukea alueellista luontomatkailua. Koottu lintupaikkatieto toimii myös suojelun työkaluna, sillä se antaa myös maankäytön suunnittelijoille tarpeellista tietoa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

18399

Startdatum

21.12.2015

Slutdatum

20.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner