Hanke
Utvecklingsprojekt - 22659

Päijät-Hämeen perinnekäsityötaidot-esiselvitys

Päijänne-Leader ry

29.02.2016 - 17.12.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshanke on tutkimus ja taustakartoitus Hämeen alueen käsityöläisten työllistämiseen ja perinnekäsityötaidon elvyttämiseen ja uudistamiseen tähtäävälle hankkeelle. Esiselvityshankkeessa etsitään paikallisia eri alojen käsityöosaajia ja muotoilijoita, kartoitetaan heidän osaamistaan, yhteistyökyvykkyyttä ja kehitysnäkymiä. Esiselvityshankkeen aikana kartoitetaan varsinaisen projektin tilausta ja sen mahdollisuuksia niin tekijätahon, kuluttajatahon kuin paikallisuuden sekä viennin näkökulmista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22659

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
kvinnor
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt