Projekt
Utvecklingsprojekt - 8370

Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo

Salon kaupunki

01.01.2016 - 28.12.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kylätoiminnan tehtäväkenttä laajenee, koska taloudellinen tilanne vaatii pitkälle menevää yhteistyötä kaupungin ja paikallisten toimijoiden kesken. Paikallisia palveluja voidaan jatkossa turvata vain kokoamalla voimia ja sopimalla, mitä kukin taho tekee kuntalaisten ja yhteisön hyvinvoinnin eteen. Salossa on 33 kylätoiminta-aluetta, jossa toimii kyläyhdistys, kotiseutuyhdistys tai muu alueen kehittämistä ajava yhdistys. Muutamilla kylillä on kokemusta useista hankkeista, mutta osalla vähän tai ei ollenkaan. Neuvonnalla ja tuella saadaan Saloon vaikuttavia ja rohkeita hankkeita. Salon kylillä on hyvät kehittymismahdollisuudet. Ne ovat aktiivisia ja omaleimaisia, jokaisessa kylässä on oma luonne ja tunnelma. Kylät vetävät uusia asukkaita, maaseutu on monien tiedustelujen mukaan haluttu asuinpaikka. Hankkeen tarkoituksena on aktivoida ja vahvistaa Salon paikallistoimijat sekä saada käyntiin kylien elinoloja parantavia hankkeita. Tiedotuksella, aktiivisella jalkautumisella ja neuvonnalla saadaan kylien asukkaita innostumaan alueensa kehittämisestä sekä vahvistettua myönteisiä kehitystrendejä. Kohderyhmänä ovat kylien ja taajamien yhdistykset ja yritykset sekä koko Salon maaseutualueen asukkaat. Toiminta-alue käsittää sekä alueen kylät että entiset kuntakeskukset Salon kaupungin keskusta-aluetta lukuun ottamatta. Hankkeen päätavoitteena on tuoda menestystä Salon kaupungille ja sen asukkaille paikallisen osallistumisen avulla. Tarkemmat tavoitteet liittyvät neuvontaa, hankesuunnittelun tukemiseen, tiedotukseen, kokoontumistiloihin, tonttimarkkinointiin sekä yhteistyöhön.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8370

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

28.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner