Projekt
Lokal utveckling - 233062

PAIKALLISKALAN KÄYTTÖÄ EDISTÄVÄN TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN KEMIJÄRVELLÄ

Kemijärven Kehitys Oy

01.06.2023 - 31.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tavoitteet Hankkeen päätavoitteena on paikalliskalan käytön edistäminen ja tiedon tuottaminen paikalliskalan merkityksestä elintarvikkeena ja osana huoltovarmuutta sekä tuoda esiin paikalliskalan mahdollisuudet yritystoiminnalle. Lisäksi tavoitteena on tapahtumien avulla kannustaa myös nuoret tutustumaan kalastukseen ja kalaruokiin. Tavoitteena on myös käytännössä alustavasti opastaa alasta kiinnostuneita kalastustekniikoissa sekä kalan käsittelyssä ja markkinoinnissa, jotta uusi kalastaja pääsisi aloittamaan toiminnan mahdollisimman jouhevasti ja vähin kalustotappioin. Opastuksesta vastaavat kokeneet kaupalliset kalastajat. Toimenpiteet: Hanke toteutetaan käytännössä 1.6. - 31.8.2023. Tärkein toimenpide on 2–3 päivää kestävän kalastustapahtuman järjestäminen. Hankkeeseen palkataan kokoaikainen hankevetäjä, jonka vastuulla on seuraavien toimenpiteiden toteuttaminen. Hän huolehtii kalastustapahtuman käytännön järjestelyistä ja ’loppusiivouksesta’. Tehtäviin kuuluvat myös tiedotus, viestintä ja markkinointi; lehti-ilmoitukset, jaettavien lehtisten painatukset ja muu markkinointimateriaali. Lisäksi hankevetäjä vastaa kaupallisen kalastuksen aloittamisesta tai muusta kalataloudellisesta yritystoiminnasta kiinnostuneiden kyselyihin ja ohjaa heidät oikeiden viranomaisten puheille.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

233062

Startdatum

01.06.2023

Slutdatum

31.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Lokal utveckling

Underåtgärd

3.1 Lokal utveckling

Typ av åtgärd

Lokal utveckling

Åtgärdens specifierare

Lokala utvecklingsprojekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner