Projekt
Utvecklingsprojekt - 58672

Päivä farmilla – ikäihmisten maatilapäivätoiminnan asiakaskonseptien kehittäminen osaksi vanhuspalveluita

Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter-säätiö sr

01.04.2018 - 30.07.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on iäkkäiden maatilapäivätoimintamallin jatkokehittäminen. Se tarkoittaa 1) toimijoiden välisen yhteistyön lisäämistä ja kehittämistä 2) asiakaskonseptien laatimista 3) asiakaskonseptien kokeilemista sekä arviointia 4) markkinointia ja tiedottamista. Tarkoituksena on yhdessä kuntien kanssa tunnistaa asiakasryhmät, joiden ennaltaehkäiseviin palveluihin kunnalla on tarve, ja tuotteistaa näistä tarpeista eri asiakaskonsepteja osaksi jo kehitettyä maatilapäivätoimintamallia. Asiakaskonsepteja testataan hankkeen aikana usean Keski-Suomen kunnan alueella, jotta toiminta juurtuu pysyväksi Keski-Suomen alueen käytäntöihin. Kokonaistavoitteena on juurruttaa maatilapäivätoiminta toimivaksi malliksi asiakaskonsepteineen koko maakuntaan lisäten yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Hankkeen kokonaiskesto on 1,5 vuotta ja se koostuu neljästä työpaketista. Työpaketit ovat 1) kuntakierrokset 2) asiakaskonseptien luominen, kokeileminen sekä kokeilun arviointi maatiloilla 3) yhteistyöverkoston rakentaminen 4) toiminnasta ja sen tuloksista tiedottaminen. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat Keski-Suomen kuntien yli 65 -vuotiaat asukkaat. Toiminta kohdistetaan iäkkäille, jotka tarvitsevat toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa aktiivista, kuntouttavaa sekä mielekästä toimintaa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

58672

Startdatum

01.04.2018

Slutdatum

30.07.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner