Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 258060

Pakastimien hankinta

Tmi Mika Taali

14.08.2023 - 30.11.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa hankitaan pakastimet, jotka mahdollistavat korkean lisäarvon kalatuotteiden tekemisen ja myymisen parhaana myyntisesonkina.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

258060

Startdatum

14.08.2023

Slutdatum

30.11.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner