Projekt
Utvecklingsprojekt - 180577

Pakkauksilla boostia markkinointiin

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

31.10.2021 - 17.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tämä on yritysryhmähanke, johon valitaan 8 kpl yrityksiä ja jotka on kartoitettu aiemmassa tätä hankettaa valmistelevassa aktivointihankkeessa "Keskisuomalaisten yritysten toimintaedellytysten ja markkinoinnin edistäminen" nro 143775 . Mukana olevien yritysten ei tarvitse olla toimialasidonnaisia, vaan yrityksien tarpeet tuotevalikoimasta ratkaisevat. Lähinnä hankkeessa mukana olevilla yrityksillä on vähittäiskaupan tiloissa myytäviä erilaisia tuotteita, jotka pakataan erillisiin pakkauksiin. Tämä hanke tukeutuu Gradiassa äskettäin toteutetulle "Biopakkausinnovaatioilla kasvua - keskisuomalaiset tuotteet esille"-hankkeen yhteistyölle. Hankkeen varsinaisena tavoitteena on parantaa keskisuomalaisten mikro- ja pk -yritysten kykyä kehittää ja markkinoida omia myyntipakkauksia sekä suunnitella ja toteutaa houkuttelevampia esillpanoratkaisuja, jotka myös tukevat näiden yritysten toimintaedellytyksiä. Yleensä kooltaan pienillä yrityksillä on vaikeuksia saada omia tuotteittaan riittävästi esille johtuen resursseista, joten apu omien tuotepakkauksien rakenteelliseen ja visuaaliseen suunnitteluun sekä esillepanoon on nähty tarpeellisena. Tässä yritysryhmähankkeessa toteutettavissa työpajoissa Gradian Biopakkauslaboratoriossa on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa testiprotoina markkinointia tukevia myyntipakkauksia sekä niiden esittelyyn tarvittavia display-tuotteita ja -ympäristöjä. Näin yrityksille muodostuu valmius ja edistyksellinen näkemys siitä, miten kehittää esim omia myyntipakkauksia tulevaisuudessa. Koska kysymyksessä on yritysryhmähanke, niin toimenpiteiden kohteena on selvittää myös yritysten yhteistyön ja verkostoitumisen mahdollisuudet. Tavoitteena on myös tietoisuuden lisääminen myyntipakkausten materiaalivalinnoista, ympäristöystävällisyydestä ja kierrätettävyydestä sekä pakkausten jakelusta "tuotannosta myyntitiskille". Korona-aikana joillekin yrityksille on tullut kasvava tarve kehittää omia take away -pakkauksia. Tämä esimerkkinä innovaatiosta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

180577

Startdatum

31.10.2021

Slutdatum

17.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner